Wynajem powierzchni biurowych w Niemczech

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Nasze społeczności

Reklama

Przelicz waluty

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »

Reklama

Wynajem powierzchni biurowych w Niemczech
Posted by

Wynajem powierzchni biurowych w Niemczech

Niemcy: BNP Paribas Real Estate publikuje wyniki rynku nieruchomości biurowych i rynku inwestycyjnego dla I poł. 2016 roku

Rekordowe obroty na rynkach biurowych: Wolumen powierzchni wynajętej w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. sięgający blisko 1,76 miliona metrów kwadratowych.

W pierwszej połowie 2016 r. całkowity wolumen wynajętych powierzchni biurowych na ośmiu najważniejszych rynkach w Niemczech, tj. w Berlinie, Kolonii, Düsseldorfie, Essen, Frankfurcie, Hamburgu, Lipsku oraz Monachium wyniósł blisko 1,76 miliona m², co stanowi wartość o 13 procent wyższą od i tak już bardzo dobrego wyniku z roku poprzedniego.

„Tak jak można się było spodziewać, tendencja wzrostowa widoczna już w pierwszych kilku miesiącach bieżącego roku utrzymała się też w drugim kwartale. Wolumen powierzchni wynajętych na poziomie 1,76 miliona m² jest wartością rekordową w porównaniu z poprzednimi wynikami dla pierwszych półroczy, doszło bowiem do przekroczenia najwyższego dotychczas wyniku osiągniętego w 2008 r. Wartość ostateczna była o 13% wyższa od całkowitego wolumenu z roku poprzedniego, a także przekroczyła ona o dobre 18% średnią z ostatnich dziesięciu lat.” – komentuje Marcus Zorn, Zastępca Dyrektora Zarządzającego BNP Paribas Real Estate Germany.

Liderem rankingu niemieckich miast jest Berlin, który osiągnął najlepsze do tej pory wyniki na poziomie 405 000 m² (+21 %). Na drugiej pozycji, zgodnie z przewidywaniami, znajduje się Monachium z wynikiem 373 000 m² (+21,5 %), co stanowi drugi najwyższy wynik odnotowany do tej pory przez bawarską stolicę. Hamburg zamyka notowania pierwszej trójki, jednakże z wynikiem 233 000 m² jest to jedyne duże miasto spośród niemieckich rynków, które odnotowało nieznaczny spadek obrotów (-9 %).

Ponadprzeciętne wyniki z ostatnich dwóch lat jeżeli chodzi o wolumen powierzchni wynajętych w połączeniu z nadal umiarkowaną skalą aktywności na rynku budowlanym znajdują odzwierciedlenie w odnotowanym już po raz kolejny wyraźnym spadku wolumenu powierzchni niewynajętej. W kontekście wszystkich poddanych analizie rynków wskaźnik powierzchni niewynajętej spadł na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy o 10 % do poziomu wynoszącego obecnie 6,01 miliona m². Jest to najniższy wynik dla ostatnich 14 lat. Najwyraźniejszy spadek został odnotowany w Monachium, gdzie całkowity wolumen powierzchni niewynajętej spadł o 26 % do poziomu 867 000 m².

Na czterech z analizowanych rynków biurowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosły stawki czynszu dla najatrakcyjniejszych nieruchomości. W Berlinie nieprzeciętny poziom popytu przyczynił się do wzrostu czynszów dla najatrakcyjniejszych nieruchomości o nieco ponad 15 % do poziomu 26,50 €/m²; przy czym w niektórych przypadkach zostały osiągnięte nawet wyższe stawki. Oznacza to, iż – na równi z Düsseldorfem – niemiecka stolica jest obecnie trzecim najdroższym miastem w Niemczech.

Biorąc pod uwagę również kontekst ekonomiczny, wszystkie prognozy wskazują na to, iż rynki biurowe będą rozwijać się nieco lepiej niż w 2015 r. Istnieją solidne podstawy, aby oczekiwać, iż volumen powierzchni wynajętych przekroczy próg 3,3 miliona m², co udało się jedynie cztery razy w przeciągu ostatnich 20 lat. Jeżeli chodzi o wskaźnik powierzchni niewynajętych, zapowiada się, iż będzie on nadal nieznacznie spadał na większości rynków.

Obroty na rynku inwestycyjnym na poziomie blisko 18,4 miliarda euro: Niewielka podaż udaremnia osiągnięcie jeszcze lepszego wyniku; dalszy spadek stóp zwrotu

„Pomimo spadku całkowitych obrotów odnotowanego w ujęciu r-r niemieckie rynki inwestycyjne wykazywały do tej pory niemały opór tendencjom spadkowym.” – komentuje Piotr Bienkowski, Dyrektor Zarządzający BNP Paribas Real Estate Germany.

Transakcje zawierane w odniesieniu do pojedynczych nieruchomości dały w efekcie wynik 13,62 miliarda euro wygenerowany przez ponad 800 indywidualnych transakcji, co stanowi wartość podobną do tej z zeszłego roku. Niewystarczająca podaż znajduje odzwierciedlenie w wynikach osiągniętych przez podstawowy segment nieruchomości wielkopowierzchniowych, gdzie do chwili obecnej zawartych zostało jedynie 10 transakcji sprzedaży o wartości powyżej 100 milionów euro każda. Wynik osiągnięty w pierwszej połowie 2015 r. był dwukrotnie wyższy.

Blisko dwie trzecie (65 %) całkowitych obrotów zostały wygenerowane przez inwestorów niemieckich. Ten imponujący wynik jest potwierdzeniem zaufania, którym najwyraźniej obdarzają swój rynek krajowy. Chociaż wyniki osiągnięte przez inwestorów zagranicznych poprawiły się nieznacznie w porównaniu z tymi z pierwszego kwartału i w chwili obecnej ich udział wynosi 35 %, to nadal mamy do czynienia ze spadkiem w porównaniu z wynikami z zeszłego roku. Stanowi to odzwierciedlenie stosunkowo skromnych wyników osiągniętych w segmencie transakcji zawieranych w odniesieniu do portfeli nieruchomości, gdzie inwestorzy zagraniczni są zazwyczaj bardzo aktywni. Jeżeli chodzi o transakcje zawierane w odniesieniu do pojedynczych nieruchomości, zagraniczni gracze rynkowi odpowiedzialni byli za nieco poniżej 27 % wszystkich inwestycji; natomiast w segmencie transakcji zawieranych w odniesieniu do portfeli nieruchomości wynik ten kształtował się na poziomie prawie 58 %. Zdecydowanie największy udział w transakcjach zawartych do tej pory na rynku inwestycyjnym mieli inwestorzy europejscy: wyniki na poziomie nieco ponad 3,94 miliarda euro. Na drugiej pozycji, z wynikiem około 1,72 miliarda euro, uplasowali się inwestorzy z Ameryki Północnej. W pierwszym półroczu nabywcy z Azji odegrali jedynie podrzędną rolę, ale wygląda na to, iż znacznie zwiększą oni swój udział w zawieranych transakcjach w najbliższych miesiącach.

Na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku nieruchomości biurowe ponownie były przedmiotem największego odsetka zawieranych transakcji inwestycyjnych (41 %, 7,57 miliarda euro). Jednakże to właśnie w tym segmencie rynku istniejąca podaż jest na poziomie dalekim od tego, który mógłby zaspokoić nieprzerwanie rosnący popyt ze strony nabywców. Odnosi się to w szczególności do najbardziej pożądanych najlepszych lokalizacji. Nieruchomości handlowe utrzymały swój udział na poziomie około 22 % i obroniły drugą pozycję, na której uplasowały się w pierwszym kwartale. Wartość transakcji zawartych w odniesieniu do nieruchomości hotelowych osiągnęła rekordowy poziom blisko 2,16 miliarda euro, co stanowi blisko 12 % całkowitej wartości transakcji inwestycyjnych i jest wartością o godne wspomnienia 31 % wyższą od poprzedniego rekordu ustanowionego w 2014 r.

„Zainteresowanie ze strony inwestorów nie maleje, a nawet wykazuje tendencje wzrostową, w ten sposób przyczyniając się do nadwyżki popytu nad podażą, co w drugim kwartale doprowadziło do dalszego spadku stóp zwrotu z inwestycji w najatrakcyjniejsze nieruchomości. Tendencja ta miała szczególnie dynamiczny charakter w Berlinie, gdzie początkowa stopa zwrotu netto z inwestycji w nieruchomości biurowe spadła do poziomu 3,70 %, co jest wynikiem zaledwie o 10 punktów bazowych wyższym niż wynik osiągnięty w Monachium (3,60 %).” – komentuje Sven Stricker, Dyrektor Działu Inwestycji BNP Paribas Real Estate Germany. Jednakże pomimo wzrostu cen stopy zwrotu na najważniejszych rynkach niemieckich nadal utrzymują się na poziomie wyższym niż ten odnotowany w Londynie czy Paryżu. Do tego dochodzą atrakcyjne warunki finansowania oraz niskie marże kredytowe, w efekcie czego inwestorzy w Niemczech nadal mogą oczekiwać zwrotów z inwestycji znacznie wyższych niż te osiągane w miastach będących głównymi europejskimi konkurentami.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: infoWire.pl

2 0 671 17 sierpnia, 2016 Biznes, News 17 sierpnia, 2016

Dodaj komentarz

Reklama

Pogoda

My na Twitterze

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Witamy wszystkich!

Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w niemieckich realiach. Gdy przybyliśmy do Niemiec napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim są Niemcy. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Niemiec. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Niemczech. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Dziękujemy.
zespół Polacy w Niemczech
obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualneNiemcy.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.