Strona główna » 17 % Europejczyków stwierdziła, że prędkość ich połączeń szerokopasmowych jest często niska

17 % Europejczyków stwierdziła, że prędkość ich połączeń szerokopasmowych jest często niska

dodane przez: Agnieszka L
0 ilość komentarzy

Jak oceniają poziom domowych usług szerokopasmowych użytkownicy pięciu różnych krajów europejskich?

 

Aby umożliwić rozwój technologii cyfrowej wykorzystywanej w codziennym życiu, rządy oraz dostawcy usług w całej Europie koncentrują się na wdrażaniu szybkiego i nieograniczonego dostępu do usług szerokopasmowych dla wszystkich użytkowników. W rezultacie o wiele więcej ludzi ma dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych niż miało to miejsce w poprzedniej dekadzie. Celem badania było sprawdzenie jak kształtuje się poziom satysfakcji klientów w wybranych krajach europejskich: z szerokopasmowych usług w domach i z operatorów, którzy te usługi dostarczają. Czy firmy oferujące dostęp do internetu nadążają za zmieniającymi się trendami i oczekiwaniami abonentów?

W celu uzyskania tych informacji, firma ZyXEL zleciła przeprowadzenie badań w pięciu krajach europejskich. Respondenci wyrazili swe oceny domowych usług szerokopasmowych trzech najważniejszych aspektów: prędkości i jakości usług, dostępu bezprzewodowego oraz usługi dostarczonej przez operatora.

Metodyka badania

Ustalony został zestaw kryteriów dla każdego badanego zagadnienia i do każdego wskaźnika przypisana została punktacja odpowiednia dla danego regionu. Punkty te zostały następnie zsumowane i wykorzystane jako podstawowe dane w badaniu satysfakcji. Czynniki, które wpływają na rozwój sieci szerokopasmowych takie jak środowisko, liczba i rozmieszczenie populacji oraz przestarzała infrastruktura są różne w całej Europie, dlatego nie zdziwiła rozbieżność w ocenach abonentów.

Uzyskane wyniki

17 % Europejczyków stwierdziła, że prędkość ich połączeń szerokopasmowych jest często niska

19 % posiada regularne problemy z domową siecią bezprzewodową

10 % ankietowanych powiedziało, że ich dostawca internetu mobilnego oferuje lepszą usługę niż operator połączeń szerokopasmowych

Mniej niż jedna czwarta konsumentów (23 %) jest pewna, że otrzyma od dostawcy internetu wszelką pomoc niezbędną do rozwiązania problemu z połączeniem

Tylko jeden na dziesięciu ankietowanych potwierdził, że otrzymał od dostawcy internetu porady dotyczące używania zaawansowanych funkcji w sieci domowej.

Na szczycie badania satysfakcji znalazły się Czechy, przekraczając średni poziom zadowolenia z prędkości połączeń oraz ekstremalny poziom satysfakcji z usług oferowanych przez operatorów. Drugie miejsce zajęła Holandia, osiągając wysoki wynik poziomu oferowanej prędkości połączeń internetowych oraz drugi najniższy wskaźnik problemów z połączeniami bezprzewodowymi. Jednak tylko 8 % ankietowanych Holendrów potwierdziło porady ze strony dostawcy dotyczące wykorzystania zaawansowanych funkcji w sieci domowej.

Trzecie miejsce zajęła Wielka Brytania oraz Niemcy, gdzie abonenci byli najmniej zadowoleni z prędkości połączeń szerokopasmowych i najbardziej zadowoleni z usług operatorów. Aż 31 % ankietowanych potwierdziło, że zawsze otrzymują pomoc rozwiązującą ich problemy z połączeniem. W Wielkiej Brytanii 20 % abonentów stwierdziło, że ich prędkość połączeń jest często niska, ale odnotowują jednocześnie najniższy poziom problemów z domowymi połączeniami bezprzewodowymi. Odnotowują oni również niski poziom usług ze strony operatorów w porównaniu z innymi krajami, które brały udział w naszej ankiecie.

Najmniejszą satysfakcję odnotowano w Szwecji z powodu kombinacji kilku słabych wyników: jeden na pięciu konsumentów stwierdził, że jego prędkość internetu jest często niska, a 16 % ankietowanych posiadało regularne problemy z połączeniem bezprzewodowym. Tylko 5 % użytkowników odnotowało porady dotyczące implementowania zaawansowanych funkcji w sieci domowej.

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: freeimages.com

Ciekawe wiadomości