Strona główna » Beethoven: polsko-niemiecki program

Beethoven: polsko-niemiecki program

dodane przez: Krzysztof B
0 ilość komentarzy

Rusza polsko-niemiecki program Beethoven

 

Naukowcy prowadzący badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, którzy współpracują z niemieckimi naukowcami mogą starać się o finansowanie wspólnych prac w ramach programu Beethoven. Zgłoszenia można składać do grudnia 2014 roku.

Konkurs ogłosiły: Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) na podstawie porozumienia o współpracy zawartego w lutym 2014 r.

O finansowanie badań mogą ubiegać się polsko-niemieckie zespoły, które prowadzą badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Rada Narodowego Centrum Nauki na realizację projektów dofinansowanych w konkursie przeznaczyła 10 mln zł.

Po stronie polskiej z wnioskami o przyznanie środków finansowych mogą występować m.in.: jednostki naukowe; konsorcja naukowe; sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi; centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; centra naukowe uczelni; biblioteki naukowe.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł.

Do 10 grudnia 2014 r. wspólny wniosek o finansowanie polsko-niemieckiego projektu badawczego w formie elektronicznej musi złożyć kierownik niemieckiego zespołu badawczego. Wnioskodawca polski składa do Narodowego Centrum Nauki wniosek o finansowanie polskiej części projektu badawczego w formie elektronicznej do 15 grudnia 2014 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do końca października 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven1

 

Źródło: PAP Nauka w Polsce | www.naukawpolsce.pap.pl

Fot: freeimages.com

Ciekawe wiadomości