Strona główna » Delegacja Senatu w Niemczech

Delegacja Senatu w Niemczech

dodane przez: Marta W
0 ilość komentarzy

Delegacja Senatu i Marszałek Senatu z wizytą w Niemczech

Marszałek Senatu wraz z delegacją w dniach 21 – 22 kwietnia 2016 r. przebywa z wizytą w Niemczech. Delegacja Senatu gości w tym kraju na zaproszenie przewodniczącego Bundesratu, premiera Saksonii Stanisława Tillicha. Jest to pierwsza oficjalna wizyta, której przewodniczy marszałek Stanisław Karczewski.

W składzie delegacji są senatorowie: Marek Rocki, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Jan Dobrzyński, wiceprzewodniczący tej komisji, oraz jej członkowie Dorota Czudowska i Marek Pęk.

W czwartek delegacja przebywała w Dreźnie. W  Kancelarii Premiera Kraju Związkowego Saksonii  marszałek spotkał się  z premierem tego landu Stanisławem Tillichem. Tematem spotkania były m.in. kwestie polityki migracyjnej i pomocy humanitarnej dla uchodźców. Premier Saksonii zwrócił uwagę na fakt, iż do Niemiec napłynęło 1,2 mln uchodźców, co stanowi duże obciążenie dla samorządów. W piątek planowane jest spotkanie premierów landów z kanclerz Angelą Merkel w tej sprawie. Marszałek Senatu podtrzymał stanowisko Polski: nasz kraj przyjmie uchodźców, ale nie emigrantów. Zadeklarował gotowość do udzielenia pomocy humanitarnej, o ile zajdzie taka potrzeba. Stanisław Karczewski poinformował przy tym, że w Polsce żyje wielu Ukraińców, którzy dobrze się asymilują i wypełniają luki na polskim rynku pracy.

Marszałek Senatu spotkał się też z ministrami Saksonii: ds. sprawiedliwości, Sebastianem Gemkowem oraz ds. środowiska i rolnictwa, Thomasem Schmidtem. Rozmawiano o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa, szczególnie w perspektywie zbliżającego się szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Marszałek Karczewski przekazał, że środowiska rolnicze w Polsce postulują zrównanie wysokości dopłat bezpośrednich dla rolników w krajach UE.

Marszałek Senatu uczestniczył także w otwarciu wystawy Kulturzug (Pociąg Kultury) w Szkole Wyższej Sztuk Pięknych. Polska delegacja złożyła wizytę  w parlamencie tego kraju związkowego i krótko uczestniczyła w obradach. Marszałek Karczewski rozmawiał tam z przewodniczącym parlamentu Saksonii Matthiasem Rößerem. Delegacja Senatu  zwiedziła ponadto Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie.

Tego samego dnia późnym popołudniem w Berlinie senatorowie spotkali się  z Polonią. Marszałek był tam pytany m.in. o to, czy jego zdaniem Polska jest celem ataku międzynarodowego związanego z sytuacją wokół TK. Przywołano w tym kontekście m.in. niedawno przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję dotyczącą sytuacji wokół polskiego Trybunału oraz artykuły na ten temat w niemieckich mediach. Marszałek przekonywał, że polskie władze chcą prowadzić dialog z opozycją i “mają wiele propozycji” rozwiązania sporu. Według niego spór wokół TK został wywołany przez PO, a PiS musi znaleźć rozwiązanie.

Pytany o kwestię wsparcia dla Polonii, m.in. w zakresie pomocy prawnej i szkół, marszałek powiedział, że organizacje polonijne są i będą wspierane przez Senat; jednak – jak zaznaczył – Polska nie może wyręczać w niektórych sprawach innych krajów.

W czasie spotkania poruszono też kwestię uregulowania statusu Polonii niemieckiej, który – zdaniem uczestników spotkania – nie wyjaśnia całkowicie kwestii realizacji zobowiązań Niemiec wobec tej mniejszości. Przedstawiciele Polonii niemieckiej skarżyli się, że np. w sprawie oświaty polskiej są odsyłani raz do władz krajowych, a raz do landów. Przekonywali, że niezbędna jest debata nad realizacją polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, obowiązującego od 25 lat.

Marszałek Senatu przypomniał, że od 2016 r. Senat dysponuje środkami na opiekę nad Polonią. Poinformował, że wyciągnął pierwsze wnioski z konsultacji, które Senat prowadzi z organizacjami polonijnymi od marca. Według S. Karczewskiego z nadesłanych odpowiedzi wynika, że “najbardziej palącym” problemem jest nauka języka polskiego w innych krajach. Ponadto – jego zdaniem – ważną kwestią jest “ochrona dobrego wizerunku Polski w świecie”. Marszałek zapowiedział też, że niedługo skończą się prace nad ustawą zapewniającą Senatowi koordynację działań dotyczących wspierania Polonii.

W piątek delegacja Senatu gości w Bundesracie. Marszałek będzie rozmawiał z przewodniczącym Bundesratu Stanisławem Tillichem oraz z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Głównym tematem rozmów będzie zbliżający się szczyt NATO w Warszawie, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, migracji i uchodźców oraz organizacja Światowych Dni Młodzieży. Ponadto marszałek zapowiedział, że poruszy tematy współpracy między parlamentami Polski i Niemiec oraz 1050. rocznicy chrztu Polski.

 

Źródło: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada RP w Berlinie (berlin.msz.gov.pl)
Fot: MSZ/A.Napierała (berlin.msz.gov.pl)

Ciekawe wiadomości