Strona główna » Nowy portal edukacyjny IPN

Nowy portal edukacyjny IPN

dodane przez: Marek K
0 ilość komentarzy

Niemieckie obozy koncentracyjne – nowy portal edukacyjny IPN

Nowa witryna edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej przedstawia informacje o obozach zagłady i obozach koncentracyjnych utworzonych przez III Rzeszę Niemiecką na trenach okupowanej polski podczas II wojny światowej.

– To, że historycznie błędne, a dla Polaków także obraźliwe pojęcie „polskich” obozów śmierci lub zagłady wciąż pojawia się w różnych wypowiedziach i publikacjach, nie może być obojętne Instytutowi Pamięci Narodowej, którego powinnością jest szerzenie wiedzy o najnowszej historii Polski. W ramach tej misji stworzyliśmy portal internetowy „Niemieckie obozy w Polsce”. Jego przesłanie jest jasne i zgodne z prawdą historyczną: nie było „polskich” obozów zagłady, śmierci czy obozów koncentracyjnych. Były to obozy niemieckie, gdyż założyli je i zarządzali nimi Niemcy, sprawujący w okupowanej Polsce krwawe rządy. – opisał dr Sławomir Kalbarczyk

ODWIEDŹ PORTAL:
http://www.truthaboutcamps.eu/th/misja-strony/15470,Misja-strony.html

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z największą uwagą dba o dobre imię Polski i reaguje na przekłamania historyczne publikowane w światowych mediach.

Przekazywanie prawidłowych kodów pamięci i promocja prawdy historycznej polega na monitorowaniu doniesień zagranicznych środków masowego przekazu oraz wspieraniu działań mających na celu przekazywanie rzetelnych informacji o polskiej historii. Polska dyplomacja podejmuje interwencje w sprawie pojawiających się za granicą obraźliwych i nieprawdziwych sformułowań o „polskich obozach koncentracyjnych / polskich obozach śmierci”.

Polskie Ambasady domagają się sprostowań i używania poprawnego wyrażenia: „niemieckie obozy śmierci / niemieckie obozy koncentracyjne”.

Niemieckie obozy koncentracyjne znajdowały się na terenie wielu państw europejskich. Nadawanie im określeń związanych z geograficznym położeniem jest działaniem prowadzącym do zafałszowania historii krajów, w których mordowano ludzi z rozkazu nazistowskich Niemiec.

 

Źródło: Ambasada RP w Londynie (londyn.msz.gov.pl)
Fot: londyn.msz.gov.pl

Ciekawe wiadomości