Strona główna » Perspektywy współpracy po obu stronach Odry

Perspektywy współpracy po obu stronach Odry

dodane przez: Krzysztof B
0 ilość komentarzy

Ambasada RP w Berlinie wraz z portalem EurActive oraz Senatem Berlina była współgospodarzem seminarium poświęconego perspektywom współpracy z wykorzystaniem m.in. instrumentów polityki spójności UE.

Zorganizowane 17 grudnia w Berlinie przedsięwzięcie zgromadziło przedstawicieli wszystkich sfer życia politycznego, gospodarczego, naukowego i społecznego. W dyskusji głos zabrali Ambasador RP Jerzy Margański, Sekretarz Stanu ds. gospodarki, technologii i badań Henner Bunde, Przedstawiciel Międzynarodowego Centrum Designu Ake Rudolf oraz profesor Krzysztof Jasiecki z Polskiej Akademii Nauk.

Głównym punktem odniesienia dla perspektyw współpracy polsko-niemieckiej były możliwości oferowane przez instrumentarium polityki spójności UE w nowym okresie programowania 2014-2020, zwłaszcza w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw i współpracy naukowo- badawczej. Ambasador Jerzy Margański przypomniał, iż Polska w nowym okresie programowania otrzyma 82,5 mld EUR, a duża część tych środków przeznaczona zostanie właśnie na działania sprzyjające innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości.

Seminarium było też okazją dla podkreślenia walorów polityki spójności UE, która obok eliminowania luk i różnic rozwojowych w

obrębie UE ma istotny wymiar prowzrostowy – generuje wzrost, miejsca pracy, eliminuje oraz pomaga w łagodzeniu skutków kryzysu. Polska jest doskonałym przykładem efektywnego wykorzystania tych walorów polityki spójności. Ambasador wskazał m.in., iż w upływającej perspektywie finansowej 2007-2013 realizacja projektów współfinansowanych z środków UE w Polsce przyczyniła się do utworzenia ponad 300 tys. nowych miejsc pracy oraz zaowocowała wsparciem dla ponad 25,4 tys. przedsiębiorstw.

Uczestnicy seminarium zgodnie przyznali, że istnieje duży potencjał dla rozwoju współpracy po obydwu stronach Odry, ze szczególnym naciskiem na współpracę gospodarczą i ośrodków naukowo – badawczych. Duże możliwości upatruje się w tym kontekście w możliwościach, jakie daje instrumentarium polityki spójności UE w rozpoczynającej się perspektywie finansowej do 2020 roku.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Berlinie
fot: berlin.msz.gov.pl

Ciekawe wiadomości