Strona główna » Plan współpracy rozwojowej w 2017 roku

Plan współpracy rozwojowej w 2017 roku

dodane przez: Marek K
0 ilość komentarzy

Plan współpracy rozwojowej w 2017 roku zaakceptowany

Minister Spraw Zagranicznych zaakceptował Plan współpracy rozwojowej w 2017 r.

Dokument określa kierunki, cele i formy działań współpracy rozwojowej oraz wielkość środków finansowych kierowanych do krajów partnerskich za pośrednictwem instrumentów współpracy bilateralnej i wielostronnej.

W 2017 r. polska współpraca rozwojowa realizowana będzie głównie na rzecz czterech państw Partnerstwa Wschodniego – Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji, czterech państw afrykańskich – Etiopii, Kenii, Tanzanii i Senegalu oraz Palestyny i Mjanmy. Plan  określa priorytety tematyczne dla poszczególnych krajów.

Istotnym elementem współpracy rozwojowej w 2017 r. będzie pomoc humanitarna udzielana w ramach dedykowanego pakietu w odpowiedzi na kryzys na Bliskim Wschodzie.

W Planie przewidziano także działania w ramach wielostronnej współpracy rozwojowej wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej oraz udział Polski w międzynarodowych agendach pomocowych.

Działania opisane w dokumencie zostaną sfinansowane przede wszystkim z rezerwy celowej budżetu państwa „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego” przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, której dysponentem jest MSZ oraz ze środków budżetowych MSZ.

Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej, Plan obejmuje również działania z dziedziny współpracy rozwojowej realizowane i finansowane ze środków innych organów administracji rządowej.

Plan 2017:
https://www.polskapomoc.gov.pl/download/files/Dokumenty_i_Publikacje/Plan_wspolpracy_2017/Plan_2017.pdf

 

Źródło: Polska Pomoc (polskapomoc.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Ciekawe wiadomości