Strona główna » Pobyt w Niemczech

Pobyt w Niemczech

dodane przez: redakcja
0 ilość komentarzy

Pobyt w Niemczech w czasie pandemii COVID

Ze względu na obecną sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dostęp do władz i instytucji publicznych jest ograniczony. Niemniej jednak obowiązują przepisy tymczasowe, aby zapewnić jak najlepsze załatwienie spraw związanych z prawem pobytu. Mimo wszystko Polacy mogą korzystać z przysługujących im praw, ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej. Co więc powinieneś wiedzieć? Wjazd do Niemiec, jak i pobyt w Niemczech właściwie się nie zmienił. Obowiązującym dokumentem jest paszport lub polski dokument tożsamości. Dzięki zachowaniu zasad ruchu bezwizowego można tak podróżować i przebywać w Niemczech przez okres 90 dni i to bez konieczności podania przyczyny. Nie trzeba także podawać celu podróży. Warto jednak pamiętać, iż dowód tożsamości  lub paszport powinny mieć osoby małoletnie. 

Przed planowanym wjazdem do Niemiec trzeba dokładnie sprawdzić jakość dokumentów, ponieważ to za ich pomocą będzie przebiegać weryfikacja podróżujących. Warto zadbać o aktualne zdjęcie oraz sprawdzić samą ważność dokumentu, którym będziemy się identyfikować. Chcąc przebywać w kraju dłużej niż 90 dni, będzie trzeba dokonać meldunek w Niemczech. Meldunku należy dokonać w stosownym urzędzie właściwym dla pobytu w danym landzie nie później niż 14 dni od wjazdu do kraju. Urzędy meldunkowe są nazywane w Niemczech tymi słowami – Einwohnermeldeamt/Bürgeramt. Każdy z nich znajdzie się w urzędzie miasta lub danej gminy. Pamiętajmy o odebraniu tzw. Meldebescheinigung, co jest potwierdzeniem dokonania meldunku / zameldowania się. Obywatelom polskim przysługuje prawo pobytu w Niemczech. O stosowne zaświadczenie możemy wystąpić do tzw. Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht.  Więcej informacji na temat pobytu oraz pracy w Niemczech lub innym kraju Europy znajdziesz na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej: 

Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl 
Fot: Nicole Geri | unsplash.com/@nicolegeri

Ciekawe wiadomości