Strona główna » Polacy i dieta szpitalna

Polacy i dieta szpitalna

by Agnieszka L
0 comment

Dieta szpitalna ¾ pacjentów oparta jedynie na posiłkach szpitalnych

  • Dieta szpitalna ¾ pacjentów oparta jedynie na posiłkach szpitalnych
  • Połowa pacjentów nie korzysta z odzieży szpitalnej

Wyniki prezentowanego badania na temat postaw pacjentów powstały z wykorzystaniem telewizji szpitalnej, a próbę badawczą stanowili pacjenci różnych oddziałów polskich szpitali.

Badanie miało na celu poznanie opinii pacjentów na temat różnych aspektów związanych z leczeniem szpitalnym, w tym m. in. na temat szpitalnego odżywiania czy szpitalnej odzieży.

Niemal 3 na 4 pacjentów spożywa posiłki przygotowywane przez kuchnię szpitalną. Większość z nich ocenia jakość podawanego jedzenia jako smaczne lub nawet bardzo smaczne.

Blisko połowa pacjentów przebywających w szpitalu w ciągu dnia korzysta z własnej piżamy. Jedynie 2 proc. respondentów korzysta z ubrań szpitalnych. Przy krótszych pobytach w szpitalu pacjenci zdecydowanie preferują własną piżamę (52 proc.). Przy pobycie przekraczającym 20 dni więcej niż połowa pacjentów wybiera luźny ubiór codzienny. Wiek pacjentów istotnie różnicuje preferencje dotyczące ubioru szpitalnego. 60 proc. pacjentów powyżej 50. roku życia wybiera własną piżamę, z kolei 21 proc. woli luźny ubiór codzienny.

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano na próbie 300 pacjentów przebywających w 33 szpitalach na terenie całej Polski, na różnych oddziałach. Wywiad przeprowadzono za pomocą telewizji szpitalnej.

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: infoWire.com

You may also like