Strona główna » Polacy inwestują w bezpieczną przyszłość dziecka

Polacy inwestują w bezpieczną przyszłość dziecka

dodane przez: Agnieszka L
0 ilość komentarzy

Inwestycja w bezpieczną przyszłość dziecka

MetLife wprowadził do oferty nowy produkt przygotowany z myślą o dzieciach i ich przyszłych potrzebach. MetLife Invest 2.0 dla Dziecka to produkt o charakterze ochronnym z elementem inwestycyjnym.

Polisa MetLife Invest 2.0 dla Dziecka daje rodzicom możliwość gromadzenia kapitału na przyszłość swojego dziecka. Cel może być dowolny: edukacja, zakup mieszkania, organizacja wesela itp. Jeśli w trakcie obowiązywania polisy, rodzic na skutek wypadku lub choroby będzie niezdolny do pracy, MetLife przejmie obowiązek opłacania składek. Jednocześnie polisa chroni również dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby.

– Zakres ubezpieczenia dla dziecka jest niezwykle szeroki. Obejmuje zdarzenia poważne i rzadziej występujące jak np. groźna choroba czy trwałe inwalidztwo, ale również te bardziej powszechne i mniej dotkliwe w skutkach jak złamania i oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku czy pobyt w szpitalu z powodu np. zapalenia płuc – dodaje Monika Waśniewska, Kierownik ds. Rozwoju Produktów Życiowych w MetLife – Świadczenie wypłacane opiekunowi niepełnoletniego dziecka może zostać przeznaczone na leczenie lub rehabilitację podopiecznego. Tworząc produkt ubezpieczeniowy przyświecał nam cel, by kompleksowo wesprzeć rodziców w trudnej sytuacji i zminimalizować skutki nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą spotkać ich dzieci.

Rachunek, na którym gromadzony jest kapitał w formie jednostek uczestnictwa, wymaga regularnego zasilania przez okres minimum 15 lat. Po tym czasie ubezpieczający decyduje, czy kontynuować gromadzenie kapitału, czy wypłacić zgromadzone środki i przeznaczyć je na start dziecka w dorosłe życie, czy spełnienie jego marzenia.

Czy to się opłaca? Oczywiście, że ubezpieczenie na życie się opłaca

W skład polisy wchodzi również ubezpieczenie na życie dla ubezpieczonego. W razie jego śmierci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia oraz wartość rachunku są wypłacane osobie wskazanej w polisie. Może to być drugi rodzic lub opiekun dziecka. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniona jest ciągłość ochrony dla współubezpieczonego dziecka.

Dodatkowym elementem zabezpieczającym kontynuację ochrony jest wkomponowane ubezpieczenie na wypadek trwałego i całkowitego inwalidztwa płatnika składek (ubezpieczającego). W takiej sytuacji to towarzystwo przejmie obowiązek opłacania składek za całą umowę, aż do końca 15-letniego okresu.

Warto dodać, że umowa wzbogacona jest premiami dopasowanymi do potrzeb rodziny. Przede wszystkim zwiększana jest ochrona ubezpieczeniowa dziecka w okresie wakacyjnym.

– Jeśli nieszczęśliwy wypadek ma miejsce w lipcu lub w sierpniu, suma ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW oraz suma ubezpieczenia na wypadek złamań i oparzeń wskutek NW jest automatycznie podwajana i to przy zachowaniu niezmienionej składki. – wyjaśnia Monika Waśniewska.

Co więcej, jeśli w pięcioletnim okresie nie dojdzie do wypłaty świadczenia z części ochronnej dla dziecka, wówczas 20% składek z tej części umowy jest automatycznie przenoszona na rachunek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zwiększając wartość gromadzonego kapitału. Warunkiem jest regularne opłacanie składek.

– Opracowanie produktu MetLife Invest 2.0 dla Dziecka poprzedziliśmy badaniami rynkowymi na grupie rodziców – potencjalnych klientów MetLife. Dzięki tej analizie mogliśmy stworzyć ubezpieczenie odpowiadające ich prawdziwym potrzebom i spełniający oczekiwania rodziców chcących zadbać o bezpieczną przyszłość swoich dzieci – komentuje Monika Waśniewska.

Produkt MetLife Invest 2.0 dla Dziecka dostępny jest w sieci agencji i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: freeimages.com

Ciekawe wiadomości