Strona główna » Polacy ratujący Żydów

Polacy ratujący Żydów

by Marek K
0 comment

Polacy, którzy podczas Holokaustu ratowali Żydów

Ambasador Andrzej Przyłębski otworzył we wtorek, 17 stycznia, w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera wystawę pt. „Ryzykowali swoje życie – Polacy, którzy podczas Holokaustu ratowali Żydów”.

Ambasador Andrzej Przyłębski podkreślił w swoim wystąpieniu, że ze względu na grożące represje  pomoc udzielana żydowskim współobywatelom była “czynem bohaterskim”. „Kto może rościć sobie prawo do oceny i krytyki strachu przed śmiercią, który w tych okrutnych warunkach powstrzymywał ludzi od narażenia życia swojego i swoich najbliższych?”, wskazywał  Ambasador.

Jak podkreślił kierownik Akademii Fundacji Konrada Adenauera, Andreas Kleine-Kraneburg, Polacy stanowią jedną czwartą spośród 24 tys. wszystkich uznanych przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. „To właśnie Polacy ryzykowali życiem – swoim i swych rodzin. W Polsce pomoc Żydom karana była śmiercią i kara ta była w drastyczny sposób stosowana. Udokumentowanych jest 700 wykonanych wyroków, prawdopodobnie jednak za pomoc udzieloną żydowskim współobywatelom zapłaciło życiem aż 2000 osób – przypomniał Kleine-Kraneburg.

Wystawę przygotowało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Była wcześniej pokazywana w wielu krajach świata. W Niemczech można ją było oglądać wcześniej między innymi w Hamburgu, Dreźnie i Lipsku. W siedzibie Fundacji Konrada Adenauera będzie pokazywana do 15 lutego.

Ekspozycja składa się z 16 plansz, ilustrujących sytuację ludności żydowskiej w okupowanej przez Niemcy Polsce, wraz z  etapami terroru stosowanego przez niemieckich okupantów oraz różne formy pomocy udzielanej Żydom przez polskich sąsiadów.

 

Źródło: Ambasada RP w Berlinie (berlin.msz.gov.pl)
Fot: berlin.msz.gov.pl

You may also like