Strona główna » Polska książka o przemianach w Europie

Polska książka o przemianach w Europie

dodane przez: Agnieszka L
0 ilość komentarzy

Polska książka o przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej wydana na Węgrzech

 

W węgierskich miastach odbyła się prezentacja książki „1989 – Jesień Narodów” o procesie przemian demokratycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Rumunii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Polsce i na Węgrzech. Inicjatorem spotkań były Ambasada RP i Instytut Polski w Budapeszcie.

W prezentacji na zaproszenie Węgierskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Polskiego w Budapeszcie wzięli udział autorzy publikacji – polscy historycy i politolodzy: dr Adam Burakowski, dr Aleksander Gubrynowicz i dr Paweł Ukielski.

Polscy naukowcy spotkali się ze studentami na Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie, na Uniwersytecie w Peczu oraz z węgierskimi badaczami w Instytucie Nauk Historycznych Węgierskiej Akademii Nauk.

W trakcie debat autorzy książki rozmawiali o sytuacji wewnętrznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w 1989 roku.

– Przemiany 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej były lekcją dla całego świata – powiedział dr Adam Burakowski z Instytutu Studiów Politycznych PAN. – W tamtych dniach mieszkańcy naszego regionu udowodnili, że komunizm jako system ideologiczny i gospodarczy poniósł klęskę. Od 1989 roku również w innych regionach świata obserwujemy odchodzenie od pryncypiów marksizmu-leninizmu – dodał.

Dr Paweł Ukielski z Instytutu Studiów Politycznych PAN przekonywał, że trudno mówić o rewolucji dokonanej 25 lat temu, gdyż z natury opiera się ona na spójnej ideologii, a czegoś takiego w Europie Środkowej nie było, wręcz przeciwnie, dominował sprzeciw wobec obcej, narzuconej kilkadziesiąt lat wcześniej ideologii. Społeczeństwu zależało również na zmianach pragmatycznych i poprawie życia w sferze materialnej. Dr Aleksander Gubrynowicz zwracał też uwagę na różne drogi państw regionu do obalenia komunizmu 25 lat temu.

Debata w Peczu, ze względu na międzynarodowe środowisko studentów, ukierunkowana była na szukanie powiązań pomiędzy Jesienią Narodów a wydarzeniami Arabskiej Wiosny.

Książka „1989 – Jesień Narodów” została wydana również w języku rumuńskim i węgierskim. W przygotowaniu jest tłumaczenie na angielski.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Ciekawe wiadomości