Strona główna » Polsko-niemiecka współpraca technologiczna – konferencja

Polsko-niemiecka współpraca technologiczna – konferencja

dodane przez: Agnieszka L
0 ilość komentarzy

Konferencja gospodarcza „Współpraca technologiczna jako motor rozwoju polsko-niemieckich relacji gospodarczych”

W dniu 18 czerwca w Berlinie w Ludwig Erhard Haus odbyła się konferencja gospodarcza „Współpraca technologiczna jako motor rozwoju polsko-niemieckich relacji gospodarczych” organizowana przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie we współpracy z IHK Berlin. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Arkadiusz Bąk i Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii Uwe Beckmeyer.

Innowacyjność i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw to priorytety zarówno polskiej jak i niemieckiej polityki gospodarczej – powiedział podsekretarz stanu w MG Arkadiusz Bąk w swoim wystąpieniu inaugurującym.

– Naszym wspólnym celem jest utrzymanie konkurencyjności gospodarki i wsparcie procesu reindustrializacji Unii Europejskiej. Europa potrzebuje konkurencyjnego, silnego przemysłu, który powinien opierać się na innowacjach – ocenił wiceminister Bąk. Podkreślił, że osiągnięcie tych celów wymaga lepszej ochrony własności przemysłowej oraz elastycznego prawa pracy.

Podsekretarz stanu w MG zaznaczył, że Polska podejmuje działania na rzecz rozwoju innowacji. – Planujemy, między innymi, podwojenie do 2020 roku nakładów na badania i rozwój do blisko 2% PKB – podkreślił. – Chcemy też wspierać nowoczesne i zwiększające konkurencyjność towary i usługi oraz tworzyć stabilne miejsca pracy. Wzrost innowacyjności gospodarki wymaga również wsparcia tradycyjnych gałęzi gospodarki nowoczesnymi technologiami – dodał. Zaznaczył również, że Polska wspiera budowę zintegrowanej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jako wspólnoty reagującej na globalne wyzwania oraz wykorzystującej kapitał intelektualny wszystkich państw europejskich.

Zdaniem wiceministra Polska i Niemcy mają duży potencjał do współpracy w zakresie innowacyjności. – Polska wyróżnia się znaczącym potencjałem naukowym, który mógłby skorzystać na niemieckich doświadczeniach w zakresie przedsiębiorczości i komercjalizacji wiedzy – ocenił. – W Polsce, podobnie jak w Niemczech, rozwój tego obszaru będzie w przyszłości, w dużym stopniu zależał od zaangażowania prywatnego kapitału. Niemieckie doświadczenia w tym zakresie stanowią dla nas istotny punkt odniesienia – podkreślił.

Dla rozwoju dwustronnych kontaktów w obszarze technologii duże znaczenie może mieć także współpraca klastrów i podmiotów inwestujących w kapitał wysokiego ryzyka. – Wiąże się z tym współdziałanie polskich i niemieckich ośrodków w ramach projektów unijnych i wielostronnych, jak Horyzont 2020 – wyjaśnił.

 

Źródło: berlin.trade.gov.pl
Fot: berlin.trade.gov.pl

Ciekawe wiadomości