Strona główna » Przyjazdy turystów do Polski w 2012 roku

Przyjazdy turystów do Polski w 2012 roku

dodane przez: Marta W
0 ilość komentarzy

W 2012 roku było, jak szacujemy, 66,4 mln przyjazdów cudzoziemców, o 9% więcej niż w poprzednim roku.  Przyjazdy turystów szacujemy na około 14,8 mln (o 11% więcej).

W 2012 roku struktura celów pobytu niewiele się zmieniła. Wahania nie przekraczają 1 pkt. proc.  Więcej zmian występują w przypadku poszczególnych krajów lub grup krajów. W grupie krajów „starej Unii” (poza Niemcami) widzimy dość znaczny wzrost udziału przyjazdów turystyczno-wypoczynkowych i spadek – służbowych. Odwrotnie jest w grupie krajów „nowej Unii” i ważnych krajów zamorskich. Niemcy nieco ograniczyli przyjazdy typowo tury-styczne. Wzrost udziału „innych celów” wśród Niemców i pozostałych krajów „starej Unii” należy wiązać z przyjazdami na czerwcowe Mistrzostwa Europy.

Liczba przyjazdów do Polski w 2012 roku (w tysiącach)

Przyjazdy ogółem (tys.)

w tym turyści (tys.)

zmiany 12/11 (%)

I kw 2012

II kw 2012

III kw 2012

IV kw 2012

rok 2012

I kw 2012

II kw 2012

III kw 2012

IV kw 2012

rok 2012

Ogółem

turyści

Ogółem

14400

18790

18660

14600

66450

2960

3750

4530

3550

14790

9%

11%

27 krajów Unii Europejskiej

11525

15360

14095

10925

51905

1915

2320

2880

2040

9155

7%

4%

Stara UE

5915

8970

8390

6365

29640

1485

1880

2345

1675

7385

4%

5%

w tym:
Niemcy

5320

8190

7500

5770

26780

960

1160

1520

1150

4790

4%

4%

Wielka Brytania

110

150

160

110

530

100

140

150

100

490

6%

7%

Niderlandy

130

80

120

60

390

120

75

110

50

355

0%

1%

Austria

80

90

130

50

350

70

85

120

40

315

-1%

0%

Włochy

55

90

100

75

320

50

80

95

70

295

2%

4%

Francja

50

70

90

80

290

40

60

80

70

250

4%

4%

Szwecja

40

50

70

45

205

30

40

70

40

180

11%

13%

Dania

15

35

35

25

110

10

30

30

20

90

0%

0%

Belgia

25

35

45

35

140

20

30

40

30

120

8%

4%

Hiszpania

40

50

35

35

160

40

50

30

30

150

3%

3%

Irlandia

15

60

30

15

120

10

60

25

10

105

41%

50%

Finlandia

10

30

35

20

95

10

30

35

20

95

0%

0%

Portugalia

10

20

20

30

80

10

20

20

30

80

14%

14%

Grecja

15

20

10

10

55

15

20

10

10

55

38%

38%

Luksemburg

0

0

10

5

15

0

0

10

5

15

-25%

-25%

Nowa UE

5610

6390

5705

4560

22265

430

440

535

365

1770

12%

3%

w tym:

0

Republika Czeska

3050

4070

3100

2290

12510

40

60

60

50

210

15%

8%

Słowacja

1630

1490

1600

1440

6160

20

30

40

20

110

10%

10%

Litwa

700

610

690

630

2630

170

150

160

130

610

9%

-3%

Łotwa

105

90

120

75

390

95

80

100

60

335

8%

12%

Węgry

40

60

80

45

225

30

55

75

40

200

-2%

0%

Estonia

30

20

40

25

115

30

20

35

20

105

-4%

0%

Rumunia

25

20

50

30

125

20

20

40

20

100

4%

0%

Bułgaria

25

25

20

20

90

20

20

20

20

80

6%

7%

Słowenia

5

5

5

5

20

5

5

5

5

20

0%

0%

Sąsiedzi spoza Schengen

2660

3060

4070

3300

13090

830

1070

1170

1150

4220

18%

28%

Ukraina

1370

1520

1900

1730

6520

390

490

520

570

1970

12%

25%

Białoruś

850

960

1120

1030

3960

300

380

470

440

1590

15%

30%

Rosja

440

580

1050

540

2610

140

200

180

140

660

41%

32%

Ważne zamorskie

80

145

210

100

535

80

140

200

90

510

8%

7%

USA

40

80

110

60

290

40

80

100

50

270

7%

8%

Kanada

15

25

40

10

90

15

25

40

10

90

13%

13%

Republika Korei

5

15

10

10

40

5

10

10

10

35

14%

0%

Japonia

10

10

10

10

40

10

10

10

10

40

-11%

-11%

Australia

10

15

40

10

75

10

15

40

10

75

15%

15%

Reszta świata

135

225

285

275

920

135

220

280

270

905

10%

12%

Norwegia

15

40

45

30

130

15

40

45

30

130

18%

18%

Szwajcaria

10

20

20

10

60

10

20

20

10

60

0%

0%

Turcja

10

30

45

20

105

10

30

45

20

105

24%

24%

Inne

100

135

175

215

625

100

130

170

210

610

8%

11%

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki (msport.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Polecamy artykuły:

Wydatki odwiedzających jednodniowych w 2013 roku
Gadżety na zimowe szaleństwo (VIDEO)
– Cudzoziemiec w Polsce
– Atrakcje turystyczne w Polsce

Ciekawe wiadomości