Strona główna » Wydatki odwiedzających jednodniowych w 2013 roku

Wydatki odwiedzających jednodniowych w 2013 roku

dodane przez: Marta W
0 ilość komentarzy

Oszacowane przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych ukształtowały się na poziomie 109 USD na osobę (średnia ważona), o prawie 4% więcej niż w poprzednim roku. W tej grupie nierezydentów (nie nocujących na terenie Polski) zdecydowanie najwyższe wydatki zadeklarowali Białorusini (około 279 USD na osobę), następnie przyjezdni z Rosji (231 USD) i Ukrainy (185 USD). W relacji do poprzedniego roku, w badanym okresie notuje się znaczący wzrost wydatków nierezydentów z tak ważnych dla Polski rynków jak Rosja (o ponad 43%), Białoruś (o 20%) i Ukraina (o ok. 7%), ale też Litwa (o 50%). Warto zauważyć, że w 2013 roku notuje się zwiększenie wydatków obywateli większości państw, z wyłączeniem na-szych południowych sąsiadów – Czechów (spadek o ok. 25%) i Słowaków (spadek o 11%), którzy tę tendencję utrzymują od początku roku. Poziom wydatków Niemców pozostał niemal bez zmian. Podobnie jak w poprzednich latach, przeciętne wydatki jednoznacznie rosną wraz z odległością od granicy, która Katarzyna Janczak przekraczają odwiedzający jednodniowi. Skok wydatków Rosjan to efekt małego ruchu granicznego.

Rys. 1. Przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych w 2013 roku według krajów (w USD)

Wydatki-odwiedzajacych-jednodniowych

W 2013 roku odwiedzający jednodniowi ponad połowę wydatków przeznaczyli na zakupy na własne potrzeby (54%), a następnie na transport (12%) i zakupy w celu odsprzedania (11%). Jak co roku, w kosztach wyżywienia warto zwrócić uwagę na wysoki niezmienny udział usług gastronomicznych (ok. 64%). Koszty transportu były jak zazwyczaj zdominowane przez wydatki związane z zakupem paliw: stanowiły one aż 95,3% ogółu wydatków na transport (nieco więcej niż rok wcześniej).

Odwiedzający jednodniowi w niewielkim stopniu posługują się kartami płatniczymi: zapłacono nimi zaledwie 8,5% wydatków. Z krajów sąsiedzkich kartami posługują się najczęściej Litwini i Słowacy.

Katarzyna Janczak
Krzysztof Patelak

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki (msport.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Warto przeczytać: Wydatki turystów w Polsce – wielkość i struktura http://www.wirtualnysztokholm.pl/wydatki-turystow-w-polsce-wielkosc-i-struktura/

Ciekawe wiadomości