Strona główna » Wzrost eksportu w Niemczech we wrześniu 2014

Wzrost eksportu w Niemczech we wrześniu 2014

dodane przez: Agnieszka L
0 ilość komentarzy

Kolejny rekordowy wzrost eksportu w Niemczech we wrześniu 2014

Pomimo sankcji wobec Rosji, nasilających się konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz dalszej stagnacji w strefie euro we wrześniu niemieckie firmy sprzedał za granicę towary o łącznej wartości 102,5 mld EUR. To wyższy wynik niż dotychczasowy rekord z lipca br. wynoszący 101,1 mld EUR. Natomiast firmy zakupiły tym razem towary na kwotę 80,6 mld EUR. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, w zestawieniu z danymi sprzed roku eksport wzrósł aż o 8,5%, podobnie import był wyższy o 8,4%. Po korekcie kalendarzowej i sezonowej eksport w porównaniu z sierpniem br. zwiększył się o 5,5% i import o 5,4%. Nadwyżka w bilansie handlowym wyniosła we wrześniu 21,9 mld EUR, a we wrześniu 2013 r. 20,1 mld EUR.

Eksport do krajów Unii Europejskiej wyniósł 58,6 mld EUR, a import 52,5 mld EUR – w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost wyniósł 7,1% i 8,7%. Do krajów strefy euro wywieziono towary na kwotę 36,5 mld EUR (+3,4% r/r) i przywieziono na kwotę 35,9 mld EUR (+9,0%). Do państw nienależących do strefy euro eksport wzrósł do 22,2 mld EUR (+13,8% r/r) i import do 16,5 mld EUR (+8,1% r/r). Natomiast do tzw. krajów trzecich eksport wyniósł 43,8 mld EUR (+10,5 % r/r) i import 28,1 mld EUR (+7,7 % r/r).

Obecnie silny eksport firmy zawdzięczają głównie zamówieniom z państwa Unii Europejskiej, które nie należą do strefy euro – w tym z Polski i Wielkiej Brytanii. Wobec kryzysu gospodarczego w Europie oraz ochłodzenia relacji gospodarczych z Rosją, znacznie ożywiła się wymiana handlowa ze Stanami Zjednoczonymi. Firmy zaczynają również szukać nowych rynków zbytu m.in. w Iranie (od stycznia do sierpnia br. wzrost eksportu o 32,7% r/r).

źródło: materiały pochodzą ze strony: Ambasady RP w Berlinie
fot: freeimages.com

Ciekawe wiadomości