Strona główna » Zapisy terroru – Chronicles of Terror

Zapisy terroru – Chronicles of Terror

dodane przez: Wojtek S
0 ilość komentarzy

Otwarcie portalu Chronicles of Terror

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego dokonał otwarcia anglojęzycznej wersji portalu internetowego Zapisy terroru (Chronicles of Terror) http://www.chroniclesofterror.pl/dlibra.

Portal udostępnia świadectwa ofiar dwóch totalitaryzmów okresu II wojny światowej – niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Jest to pierwsza platforma internetowa umożliwiająca zapoznanie się z relacjami świadków aktów przemocy dokonywanej na ludności cywilnej okupowanych ziem polskich.

Na portalu opublikowano blisko 1000 relacji (ponad 700 w jęz. angielskim) opisujących życie codzienne w okupowanej Warszawie: egzekucje uliczne, łapanki, realia w warszawskim getcie, mordy na polskiej inteligencji i rzeź Woli w 1944 r. Wkrótce, baza zostanie poszerzona o relacje ofiar okupacji sowieckiej i deportacji na Wschód w latach 1939–1941 oraz świadectwa Polaków, którzy opuścili ZSRR z Armią gen. Władysława Andersa. Zbiór świadectw uzupełniają prywatne zdjęcia, dokumenty, listy i wspomnienia oraz inne pamiątki.

Chronicles of Terror” jest inicjatywą przeznaczoną dla użytkowników przestrzeni internetowej, która pozwala na odkrywanie ważnych wydarzeń politycznych przez pryzmat indywidualnych ludzkich tragedii. Narzędzie ułatwi proces budowania międzynarodowej wrażliwości na temat polskich doświadczeń dwóch totalitaryzmów w XX w.

 

Źródło: Ambasada RP w Oslo (oslo.msz.gov.pl)
Fot: oslo.msz.gov.pl

Ciekawe wiadomości