Zawieszenie działalności gospodarczej

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Witamy wszystkich!

Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w niemieckich realiach. Gdy przybyliśmy do Niemiec napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim są Niemcy. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Niemiec. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Niemczech. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Dziękujemy.
zespół Polacy w Niemczech
Zawieszenie działalności gospodarczej
Posted by

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza czasową przerwę w funkcjonowaniu firmy. Zawiesić działalność gospodarczą można z dowolnego powodu – przyczyną mogą być problemy finansowe czy prywatne plany przedsiębiorcy.

Firmy, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), składają wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej w sądzie rejestrowym.

W przypadku firmy zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć on-line na stronie CEIDG. Formularz wniosku o wpis do CEIDG jest jednocześnie formularzem wniosku o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej. Taki wniosek można również złożyć w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym.

Uwaga: Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Nie dotyczy to więc firm, które nawiązują współpracę na podstawie umowy o dzieło czy umowę zlecenia (umów cywilnoprawnych). Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.

W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać (sprzedać, oddać) własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych
  • związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przed zawieszeniem działalności;
  • ma obowiązek dopełniać wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy, ani składać deklaracji VAT. Nie musi także opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne, a pozostałe składki (rentowe i emerytalne) są w tym okresie dobrowolne. Mimo zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi jednak płacić podatek od nieruchomości posiadanej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uwaga: Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z rejestru.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia, jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Jeżeli firma była zarejestrowana w KRS – przedsiębiorca składa wniosek do sądu rejonowego osobiście, pocztą, lub drogą elektroniczną na stronie internetowej elektronicznego dostępu do KRS.

Wznowienie działalności gospodarczej w CEIDG może odbyć się w dwojaki sposób:

  • wniosek o wznowienie działalności gospodarczej można złożyć drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie CEIDG;
  • wniosek można również złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy, gdzie złożony formularz zostanie przesłany do CEIDG.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony – migrant.info.pl
Fot: freeimages.com

15 Możliwość komentowania Zawieszenie działalności gospodarczej została wyłączona 4422 28 kwietnia, 2017 Biznes, News, Prawo 28 kwietnia, 2017

Pomagamy

Wirtualne Niemcy to portal poświęcony tematyce Niemiec. Znajdziecie tutaj mnóstwo przydatnych informacji, wszystko to co jest związane z życiem w Niemczech. Praca w Niemczech, Polacy w Niemczech, pomoc w Niemczech to główne zagadnienia, które publikujemy w serwisie.Zapraszamy do lektury!WirtualneNiemcy.pl
Portal Informacyjny dla Polaków w Niemczech
info@wirtualneniemcy.pl
obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualneNiemcy.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.