Strona główna » Związek Krajowy w Berlinie – koncert

Związek Krajowy w Berlinie – koncert

dodane przez: Marek K
0 ilość komentarzy

Noworoczne spotkania Ambasadora z Polonią

Ambasador Andrzej Przyłębski wziął udział w tradycyjnym koncercie noworocznym organizowanym przez Polską Radę-Związek Krajowy w Berlinie. Uczestniczył także w spotkaniu opłatkowym rady parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

W wystąpieniu do uczestników koncertu noworocznego Ambasador zwrócił uwagę na aktywność berlińskich organizacji polonijnych oraz różnorodność ich działalności. Podkreślił też wysiłki polskiego rządu na rzecz pełnej realizacji przez stronę niemiecką zapisów polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy odnoszących się do Polonii. Koncert połączony był z wręczeniem nagród „Najlepszy z Najlepszych”, które zostały przyznane zasłużonym przedstawicielom berlińskiej Polonii. Wśród nich znalazł się ks. Marek Kędzierski, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Współorganizatorem koncertu był Wydział Konsularny Ambasady, który reprezentował Konsul Generalny Marcin Jakubowski.

Podczas spotkania opłatkowego rady parafialnej Ambasador wraz z Małżonką podkreślili rolę, jaką wśród społeczności polonijnej Berlina spełnia Polska Misja Katolicka w Berlinie. Obecni byli księża pracujący w Misji, członkowie rady parafialnej oraz zaproszeni gości. Wziął w nim udział także konsul ds. współpracy z Polonią, Marek Sorgowicki. Spotkanie stanowiło okazję do przełamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania.

 

Źródło: Ambasada RP w Berlinie (berlin.msz.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Ciekawe wiadomości