Strona główna » Przepisy ruchu drogowego w Niemczech

Przepisy ruchu drogowego w Niemczech

dodane przez: Agnieszka L
0 ilość komentarzy

Ruch drogowy w Niemczech

 

Przepisy ruchu drogowego w Niemczech zezwalają na prowadzenie samochodu na podstawie prawa jazdy wydanego w Polsce. W niektórych przypadkach na pojazdach zarejestrowanych w Polsce umieszcza się znak PL, jednak nie jest to konieczne.

Przepisy ruchu drogowego w Niemczech jednoznacznie wymagają posiadanie ważnego dowodu, potwierdzającego krajowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na samochód. W przypadku podróżowania z przyczepą wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie. Od czasu wejścia do Unii Europejskiej, zielona karta nie jest dokumentem koniecznym, jednakże zaleca się jej posiadania w czasie podróży ze względu na przyczyny czysto praktyczne – jest znanym potwierdzeniem posiadania OC. Bez ograniczeń uznaje się na terenie Niemiec polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Ze względu na niezbyt wielkie szanse na samodzielne naprawianie samochodów, szczególnie na autostradach, zaleca się wykupienie ubezpieczenia Assistance obowiązującego poza granicami kraju, gdyż dzięki niemu unikniemy wysokich kosztów naprawy lub holowania pojazdu.

Przepisy ruchu drogowego w Niemczech nie przewidują opłat za poruszanie się na autostradach samochodem osobowym. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, kierowca może zostać ukarany odpowiednim mandatem bądź też w skrajnych przypadkach utratą prawa jazdy.

Jednocześnie należy pamiętać, że przepisy ruchu drogowego w Niemczech wprowadzają w miastach tak zwane „zielone strefy”. Jedynie samochody osobowe i ciężarowe, oznaczone specjalną żółtą, czerwoną lub zieloną plakietką mają prawo wjechać na tereny miast oznaczone znakami drogowymi Umweltzone. OD 01.01.2010 r. w Berlinie i Hanowerze mogą to być tylko pojazdy oznaczone zieloną plakietką. Różnorodność plakietek została zaklasyfikowana na podstawie wielkości emisji spalin emitowanej przez poszczególne pojazdy. Plakietki dostępne są w każdym autoryzowanym warsztacie, stacjach diagnostycznych i urzędach komunikacji na terenie całych Niemiec. W przypadku kierowców, którzy przekroczą granicę zielonej strefy bez plakietki lub pozwolenia, karą będzie mandat w wysokości 40 Euro, a także zabranie 1 punktu karnego. Na stronie http://www.berlin.msz.gov.pl/pl znaleźć można wszystkie potrzebne informacje na temat zielonych stref.

Duże natężenie ruchu drogowego w miastach znacznie utrudnia znalezienie miejsca parkingowego. Przepisy ruchu drogowego w Niemczech jasno określają sposób parkowania pojazdów. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia dotyczące parkingów oraz sposobu parkowania ich na ulicy – samochód nie może blokować ruchu i powinien być zaparkowany w zgodzie z kierunkiem ruchu pojazdów. Widoczny za szybą dokument, potwierdzający posiadanie uprawnień inwalidzkich jest podstawą do parkowania na miejscach, oznaczonych dla inwalidów. Piesi i rowerzyści według prawa drogowego mają absolutne i bezwzględne pierwszeństwo, dlatego też zaleca się zachowania ostrożności. W razie kolizji z uczestnictwem rowerzysty bądź pieszego należy spodziewać się szczegółowego postępowania, nawet w przypadku, gdy następstwa wypadku nie są poważne.

Przepisy ruchu drogowego w Niemczech nie wymagają używania kamizelek odblaskowych, jednak należy posiadać takowe w samochodzie i zakładać w przypadku opuszczania pojazdu, który został unieruchomiony na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu. Obowiązek posiadania i używania kamizelek mają natomiast kierowcy zawodowi.
Szczególną ostrożność należy zachować w razie zabierania ze sobą przypadkowych autostopowiczów. W razie kontroli, konsekwencje dla kierowcy, a nawet współpasażerów mogą być bardzo ostre niezależnie od tego czy autostopowicz jest obywatelem UE czy nie. Należy pamiętać, że sam przewóz pasażerów – np. obywateli spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przebywających nielegalnie w Niemczech jest traktowany jako przestępstwo. W tym przypadku można się spodziewać postępowania karnego lub konfiskaty pojazdu.

Przepisy ruchu drogowego w Niemczech bardzo jasno określają wysokości kar za poszczególne wykroczenia drogowe, a ich spis znaleźć można pod adresem http://bussgeldkataloge.de. Dlatego też, wszelkie dyskusje czy negocjacje związane z wysokością mandatu są bezcelowe. W przypadku odmowy zapłacenia mandatu sprawa zostaje skierowana na drogę sądową.

Stan techniczny pojazdu jest kolejną sprawą, której niemiecka policja bardzo rygorystycznie przestrzega. W przypadku stwierdzenia poważnych zaniechań w tej kategorii, policjant ma prawo zabrać kierowcy dowód rejestracyjny pojazdu oraz nałożyć na niego wysoką karę pieniężną. Funkcjonariusz może również zażądać od kierowcy uiszczenia opłat za odholowanie samochodu do warsztatu, a także kosztów prac służb publicznych, które usuwały szkody spowodowane w środowisku naturalnym na skutek niesprawności pojazdu. Podobne konsekwencje czekają na kierowców, którzy samodzielnie naprawiają samochody w miejscach niedozwolonych.

Przepisy ruchu drogowego w Niemczech nie zawierają jednoznacznej wzmianki o używaniu zimowych opon. Zobowiązują jednak do odpowiedniego wyposażenia pojazdu w odniesieniu do panujących warunków atmosferycznych i drogowych. Okazuje się, że podczas kontroli pojazdu w zimę, funkcjonariusz, który uzna opony letnie za niewystarczające w stosunku do pogody i panujących warunków, ma on prawo ukarać kierowcę stosownym mandatem. Towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do tej sprawy na podobnych zasadach, dlatego należy pamiętać, że mimo wyraźnego obowiązku stosowania opon zimowych, warto dmuchać na zimne i uniknąć niepotrzebnych kosztów zmieniając ogumienie.

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl)

Fot: freeimages.com

Ciekawe wiadomości