Strona główna » Płaca minimalna w Niemczech – fakty i mity

Płaca minimalna w Niemczech – fakty i mity

by Grzegorz L
0 comment

Ustawowo płaca minimalna w Niemczech od dnia 1 stycznia 2015 r. została ustalona na poziomie 8,5 euro za godzinę. Przepisy te obowiązują zarówno niemieckich, jak i zagranicznych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na terenie Niemiec.

W praktyce oznacza to, że nie ważne jaka praca Niemcy i zagraniczne koncerny muszą zapłacić swoim pracownikom co najmniej 8,50 euro za godzinę.

Podobna praktyka ma dotyczyć staży. Wyjątki od ogólnej zasady, minimum 8,5 euro, dotyczą tzw. płac branżowych, które mają pierwszeństwo przed ustawą o płacy minimalnej, nawet gdy ich stawka była niższa niż wspomniane 8,5 euro. Wszystkie stawki minimalne mają być zrównane od 1 stycznia 2017 r. Ustawa o płacy minimalnej uwzględnia jednak pewne wyjątki. 8,5 euro za godzinę nie przysługuje młodzieży, która nie ukończyła 18 lat i nie ukończyła nauki zawodowej. Na tę kwotę nie mogą także liczyć długotrwali bezrobotni zarejestrowani w niemieckiej Federalnej Agencji Pracy. Są to osoby, które przez co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia pozostawali bezrobotni. Takim pracownikom przez pierwsze 6 miesięcy może być wypłacane wynagrodzenie niższe niż krajowa płaca minimalna. Bezrobotnym zarejestrowanym za granicą, w ojczystym kraju, przysługuje płaca minimalna od pierwszego dnia zatrudnienia na terenie Niemiec. Także określone grupy praktykantów stanowią wyjątek w ramach ustawy o krajowej płacy minimalnej.

Pałaca minimalna obowiązuje także pracowników sezonowych zatrudnionych w rolnictwie, sadownictwie czy restauracjach. Dodatkowym faktem wartym odnotowania jest, że osoby wykonujące pracę okazyjną, a nie zawodowo, są zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech. O zwolnieniu z opłat decyduje także fakt czy dana osoba jest zatrudniona w rodzinnym kraju. Jeśli przebywa na bezrobociu musi się liczyć z koniecznością odprowadzania składek społecznych. Także roznosicielom gazet również stopniowo podnoszono opłatę za godzinę pracy tak, by od 2017 r. wynosiła ona 8,5 euro.

Fot: praca.eu

You may also like