Strona główna » Wjazd do Niemiec

Wjazd do Niemiec

by Agnieszka L
0 comment

Wjazd do Niemiec dla polaków

 

Wjazd do Niemiec dla obywateli Polski jest możliwy dzięki prawie do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku pobytu na terenie Republiki Federalnej Niemiec nie przekraczającego 90 dni, osoba musi legitymować się dowodem osobistym bądź paszportem. Jednocześnie, przed wyjazdem do Niemiec należy zadbać o to, by dokument w czytelny sposób potwierdzał tożsamość oraz był ważny.

 

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl)
Fot: freeimages.com

You may also like