Strona główna » Zasiłek chorobowy w Niemczech

Zasiłek chorobowy w Niemczech

by Dagmara W
0 comment

Zasiłek chorobowy w Niemczech – po jakim okresie pracy w przysługuje

W Niemczech przysługuje zasiłek chorobowy pracownikom, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby lub kontuzji. Okres, po którym pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, nazywany jest okresem wstrzymania wynagrodzenia (Wartezeit). Wartezeit wynosi zazwyczaj sześć tygodni, co oznacza, że pracownik musi być niezdolny do pracy z powodu choroby przez co najmniej sześć tygodni przed tym, jak może ubiegać się o zasiłek chorobowy.

W trakcie pierwszych sześciu tygodni niezdolności do pracy pracodawca w Niemczech jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie chorobowe pracownikowi w wysokości wynagrodzenia, jakie by otrzymał za pracę. Po upływie tego okresu, pracownik może ubiegać się o zasiłek chorobowy od 7. dnia niezdolności do pracy, który jest pokrywany przez niemiecką państwową ubezpieczeniową instytucję zdrowotną, czyli Krankenkasse.

Ważne jest, aby w przypadku choroby lub niezdolności do pracy w Niemczech, skonsultować się z pracodawcą i ubezpieczycielem zdrowotnym, aby dowiedzieć się o konkretnych wymogach i procedurach dotyczących ubiegania się o zasiłek chorobowy.

Instytucje związane z zasiłkiem chorobowym w Niemczech

W Niemczech zasiłek chorobowy jest regulowany przez system ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej. Oto kilka instytucji związanych z zasiłkiem chorobowym w Niemczech:

  1. Krankenkasse (Kasa Chorych): To instytucja ubezpieczeniowa zdrowotna, do której są zapisani pracownicy. W przypadku choroby pracownik składa wniosek o zasiłek chorobowy do swojej Krankenkasse. To oni wypłacają zasiłek chorobowy po upływie okresu wstrzymania wynagrodzenia.
  2. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-Bescheinigung): To jest zaświadczenie o niezdolności do pracy, które wystawia lekarz, potwierdzając chorobę lub kontuzję pracownika. To ważny dokument potrzebny do ubiegania się o zasiłek chorobowy.
  3. Ärztlicher Dienst (Służba Lekarska): W niektórych przypadkach Krankenkasse może poprosić pracownika o przeprowadzenie kontroli przez lekarza w ramach służby lekarskiej, aby potwierdzić lub ocenić stopień niezdolności do pracy.
  4. Deutsche Rentenversicherung (Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych): W przypadku długotrwałej choroby lub niezdolności do pracy, które mogą prowadzić do trwałego ograniczenia zdolności do pracy, instytucja ta może odegrać rolę w ocenie i wypłacie ewentualnego świadczenia rentowego lub rehabilitacyjnego.
  5. Bundesagentur für Arbeit (Federalna Agencja Pracy): W przypadku sytuacji, w których osoba nie jest ubezpieczona, na przykład samozatrudniona, może ubiegać się o zasiłek chorobowy w Bundesagentur für Arbeit.
  6. Mutterschaftsgeldstelle (Biuro Świadczeń Macierzyńskich): W przypadku ciąży i porodu istnieje specjalne świadczenie macierzyńskie (Mutterschaftsgeld), które jest również związane z opieką zdrowotną i jest wypłacane przez odpowiednie biuro świadczeń macierzyńskich.

Warto pamiętać, że niemiecki system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jest kompleksowy, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z odpowiednimi instytucjami i uzyskać konkretne informacje dotyczące swojej sytuacji osobistej.

You may also like