Strona główna » Kwarantanna w Niemczech

Kwarantanna w Niemczech

by redakcja
0 comment

Obowiązuje kwarantanna w Niemczech, która trwa 10 dni od przyjazdu. Można się z niej zwolnić po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR lub szybkiego antygenowego. Ważne jest to, że musi od być wykonany najwcześniej piątego dnia po przyjeździe do kraju. Wymagane jest aby test antygenowy w Niemczech został przesłany w języku niemieckim do właściwego miejscowo niemieckiego urzędu ds. zdrowia. 

Reżim sanitarny w Niemczech obejmuje kwarantannę, jednak zwolnione są z niej: 

– osoby, które w ciągu 24 godzin przekraczają granicę kraju i nie mają zamiaru korzystać z jakiegokolwiek noclegu lub długiego postoju;

– osoby będące transporterami różnych dóbr, natomiast muszą one zachować odpowiednie zalecenia obowiązujące w trakcie pandemii;

– członkowie delegacji rządowych, którzy przybywają na nie więcej niż 72 godziny pobytu, podróżują samolotem i korzystają z terminali rządowych;

– osoby, które ze względów niewystarczającej opieki zdrowotnej we własnym kraju zostały przetransportowane do Niemiec w celu hospitalizacji związanej z zakażeniem SARS-CoV-2, ale wykazujące test PCR w Niemczech o negatywnym wyniku;

– osoby, których pobyt w kraju trwa nie dłużej niż 24 godziny; pracownicy transgraniczni (muszą mieć wykonane testy min. 2 razy w tygodniu).

Zasady COVID w Niemczech nakładają obowiązek posiadania aktualnego testu, certyfikatu szczepień lub ozdrowieńca przed przystąpieniem do stanowiska pracy; osoby odwiedzające najbliższą rodzinę oraz członkowie parlamentarni, dyplomaci i przedstawiciele rządu. Kwarantanna w Niemczech nakłada na mieszkańców Niemiec pewne obowiązki, lecz już czekamy na poluzowanie obostrzeń.

Więcej informacji na stronach niemieckiego urzędu ds. zdrowia: tools.rki.de/PLZTool/en-GB

Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl 
Fot: Sharon McCutcheon | unsplash.com/@sharonmccutcheon

You may also like