Strona główna » Katalog dobrych praktyk w obszarze turystyki

Katalog dobrych praktyk w obszarze turystyki

by Wojtek S
0 comment

Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki

Informujemy, że na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki został opracowany „Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki”.

Celem publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej PPP) w turystyce, a także przedstawienie doświadczeń i potencjalnych korzyści wynikających z realizacji inwestycji w tej formule. Informacje te mogą zachęcić do zainicjowania nowych projektów, które przyczynią się do rozwoju turystyki.

W Katalogu zawarta jest charakterystyka całego rynku PPP w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych w obszarze turystyki. Analiza przykładów zawartych w publikacji potwierdza, że przedsięwzięcia z tego sektora są najliczniej inicjowanymi, a także realizowanymi postępowaniami z wykorzystaniem formuły PPP.

Kluczowy element publikacji to przedstawienie wybranych projektów z zakresu turystyki – dobrych praktyk, wzbogaconych o wywiady z osobami zaangażowanymi w ich realizację, zarówno po stronie podmiotu publicznego, jak również partnera prywatnego.

Zgodnie z założeniami „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”, realizacja inwestycji z wykorzystaniem formuły PPP jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju turystyki w ciągu najbliższych lat.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji:
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/106586/original/Opracowanie_okladka.pdf?1491488069

 

Źródło: Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (msport.gov.pl)
Fot: msport.gov.pl

You may also like