Strona główna » Polacy chcą rozmawiać o zmianach w systemie ochrony zdrowia

Polacy chcą rozmawiać o zmianach w systemie ochrony zdrowia

dodane przez: Agnieszka L
0 ilość komentarzy

„Głosuję na zdrowie”

 

Aż 87% Polaków uważa, że w czasie obecnej kampanii wyborczej politycy powinni poświęcić większą uwagę tematowi ochrony zdrowia. 91% jest zdania, że partie polityczne powinny jasno określić swoje plany dotyczące poprawy jakości funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Tak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie INFARMY.

Badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez Millward Brown na potrzeby inicjatywy „Głosuję na zdrowie”, wskazuje na ogromne zainteresowanie Polaków tematyką zdrowotną. Aż 87% respondentów uważa, że w czasie obecnej kampanii wyborczej media i politycy powinni poświęcić większą uwagę tematowi ochrony zdrowia Polaków. Niemal tyle samo osób wskazuje na zdrowie jako priorytetowy obszar działania dla przyszłego rządu. 9 na 10 badanych oczekuje, by partie polityczne jasno sprecyzowały swoje propozycje dotyczące poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Millward Brown jasno wskazują na duże oczekiwania Polaków dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Na liście priorytetowych obszarów zmian, Polacy wskazywali skrócenie kolejek (28%), większy dostęp do lekarzy specjalistów (22%), zmiany w obszarze finansowania (11%) oraz ułatwienie dostępu do nowoczesnych metod leczenia
i leków (9%).

„Polacy, tak samo jak inne kraje, zdrowie lokują absolutnie na samej górze swoich potrzeb. Jest jednak rozbieżność pomiędzy wysokim szacunkiem dla zdrowia a tym, jak działa w Polsce ochrona zdrowia. W Polsce cały czas mamy do czynienia z bieżącym zarządzaniem wydatkami na zdrowie, a brakuje strategicznego myślenia o zdrowiu obywateli jako inwestycji. Tymczasem zdrowie jest kapitałem niezbędnym dla zapewnienia rozwoju gospodarczego, szczególnie w świetle nadchodzących niekorzystnych zmian demograficznych” – skomentował wyniki badania prof. Witold Orłowski, ekonomista, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC, członek Rady Ekspertów inicjatywy „Głosuję na zdrowie”.

Eksperci, którzy wsparli inicjatywę „Głosuję na zdrowie” podkreślają, że tak oczekiwana przez Polaków debata na temat systemu ochrony zdrowia, powinna dotyczyć zarówno wprowadzenia zmian zwiększających efektywność funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia i jego przyjazność dla pacjenta, jak również poprawy dostępności do nowoczesnych metod leczenia.

Z badania przeprowadzonego za zlecenie INFARMY wynika, ze Polacy rozumieją, że szeroki dostęp do nowoczesnego leczenia sprzyja ograniczeniu wydatków związanych z ochroną zdrowia, sprawia, że możemy żyć dłużej i w lepszym zdrowiu. 86% badanych jest zdania, że ich stosowanie ma pozytywny wpływ na stan zdrowia społeczeństwa. 8 na 10 ankietowanych podkreśla, że nowoczesne terapie lekowe umożliwiają szybszy powrót do pracy i dłuższą aktywność zawodową, a także prowadzą do długofalowego obniżenia kosztów leczenia. Niestety, 78% respondentów stwierdziło, że pacjenci w Polsce nie mają wystarczającego dostępu do leków innowacyjnych. Badani zwrócili również uwagę na ogromne nierówności w tym zakresie między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej.

Świadomość korzyści wynikających z inwestowania w nowoczesne leczenie sprawiła, że aż 59% ankietowanych zadeklarowało, że zgodziłoby się na podwyżkę składki zdrowotnej, płaconej z wynagrodzenia, jeśli miałaby ona zagwarantować im dostęp do nowoczesnych terapii lekowych.

______

„Głosuję na zdrowie” to inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na znaczenie wartości nowoczesnych terapii. Wyrównanie różnic w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej wymaga inwestycji zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia i poprawiających dostęp do innowacyjnego leczenia. Inwestowanie w najcenniejszy kapitał, jakim jest zdrowie, wymaga wielowymiarowego i międzyresortowego działania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacji.

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: infoWire.com

Ciekawe wiadomości