Strona główna » Skarga konstytucyjna na ustawę MiLoG

Skarga konstytucyjna na ustawę MiLoG

dodane przez: Dominik S
0 ilość komentarzy

Federalny Sąd Konstytucyjny nie przyjął skargi konstytucyjnej na ustawę MiLoG

W dniu 25 czerwca br. oraz ogłoszeniem decyzji 1 lipca br., Federalny Sąd Konstytucyjny nie przyjął do rozpatrzenia skargi konstytucyjnej na ustawę MiLoG skierowanej w imieniu 14 polskich i zagranicznych firm transportowych przez jedną z niemieckich kancelarii prawnych.

W uzasadnieniu decyzji Sąd powołuje się na konstytucyjną zasadę pomocniczości i konieczność wykorzystania przez zainteresowane firmy drogi sądowej (sądy pracy, ds. spraw społecznych czy administracyjnych) w tej sprawie. Federalny Sąd Konstytucyjny wskazuje jednocześnie i sugeruje, że ww. sądy w szczególności powinny rozstrzygnąć zasadność stosowania wymogów ustawowej płacy minimalnej na terenie Niemiec w sytuacji krótkookresowego zatrudnienia/wykonywania pracy przez zagranicznych pracowników, odniesienia i wpływu takiej sytuacji na koszty utrzymania zainteresowanego, zasadności wysokich kar i wpływu na sytuację finansową firm oraz ewent. naruszenia przez MiLoG regulacji UE. Pełne uzasadnienie decyzji znajduje się na stronie: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/bvg15-049.html

Źródło: materiały pochodzą ze strony berlin.trade.gov.pl

Fot: berlin.trade.gov.pl

Ciekawe wiadomości