Strona główna » Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich

dodane przez: Agnieszka L
0 ilość komentarzy

Projekt: Kulturowe dziedzictwo

 

Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego

Przedsięwzięcie skupiało się na ochronie oraz zapewnieniu odpowiednich warunków do przechowywania oraz udostępniania zbiorów cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego. Dziedzictwo to wyróżnia się w skali kraju zarówno swoim pochodzeniem, jak i wyjątkowymi treściami wpisującymi się w historię Polski, Czech, Austrii oraz Niemiec. Dokumentuje również charakteryzującą Śląsk Cieszyński różnorodność religijną i kulturową.

Projekt realizowany był przez pięciu partnerów: Książnicę Cieszyńską (lider), Zakon bonifratrów w Cieszynie, Parafię Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Archiwum Państwowe w Katowicach – Oddział w Cieszynie.

Osiągnięcie celu przedsięwzięcia, zdefiniowanego jako ochrona cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego oraz wprowadzenie zbiorów do obiegu naukowego i kulturalnego, wymagało podjęcia szeregu działań. Wymienić tu w szczególności można:

– stworzenie właściwych warunków do przechowywania posiadanych obiektów (zbiorów bibliotecznych, archiwalnych oraz muzealnych);

– odnowienie najbardziej zniszczonych i zagrożonych,a zarazem najcenniejszych obiektów wchodzących w skład cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego;

– utworzenie w Kościele Jezusowym Muzeum Protestantyzmu, w którym zostały zgromadzone i odpowiednio wyeksponowane bezcenne zbiory należące do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej;

– wprowadzenie zbiorów do obiegu naukowego, kulturalnego i edukacyjnego w dziedzinie wiedzy o Śląsku Cieszyńskim, ale także historii Polski, Austrii, Czech i Niemiec.

Podjęte działania pozwoliły z jednej strony na zachowanie unikatowych zbiorów, z drugiej udostępnią je, również w wersji cyfrowej, szerokiemu gronu odbiorców.

Fot: Zdjęcia przekazane przez beneficjenta
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)

Ciekawe wiadomości