W lipcu 2014 sięgnął 101 mld euro

 

Ze skorygowanych sezonowo danych wynika, że Niemcy wyeksportowały w lipcu towary o wartości 101 mld euro, importując ich w tym czasie za 77,6 mld euro.

– Jest to najwyższa w historii miesięczna wartość eksportu – podkreślił w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny.

Niemiecki eksport wzrósł w lipcu 2014 o 4,7 proc. w porównaniu do czerwca. Import spadł w tym czasie o 1,8 proc. Federalny Urząd Statystyczny poinformował też, że w ciągu roku niemiecki eksport zwiększył się o 8,5 proc, a import o 1,0 proc.

Tym samym, w handlu zagranicznym Niemcy miały w lipcu 2014 roku nadwyżkę 23,4 mld euro przy nadwyżce 16,3 mld euro w lipcu 2013 roku. Według wstępnych wyników Deutsche Bundesbanku, w lipcu 2014 na rachunku bieżącym bilansu płatniczego nadwyżka wynosiła 21,7 mld euro wobec 12,3 mld euro w lipcu 2013.

Eksport Niemiec do państw członkowskich Unii Europejskiej wyniósł w lipcu 56,9 mld euro (wzrost o 9,6 proc.), zaś import 50,4 mld euro (wzrost o 2,6 proc.).

Eksport do krajów spoza Unii Europejskiej wyniósł w tym czasie 44,1 mld euro, a import 27,2 mld euro. W porównaniu z lipcem 2013 roku eksport do krajów trzecich wzrósł o 7,2 proc, natomiast import z tych krajów zmniejszył się o 1,8 proc..

Źródło: materiały pochodzą ze strony agencji informacyjnej Newseria Inwestor

Ciekawe wiadomości